member

11名のガラス作家プラスαで構成されています。

2017年7月現在

Saiko Ito
Saiko Ito

伊藤 彩子

Tsuyoshi Inoue
Tsuyoshi Inoue

井上 剛

Hiroshi Kaito
Hiroshi Kaito

海藤 博


Hideaki Kakurai
Hideaki Kakurai

加倉井 秀昭

Masayuki Kumagai
Masayuki Kumagai

熊谷 正行

Kentaro Senuma
Kentaro Senuma

瀬沼 健太郎


Rei Chikaoka
Rei Chikaoka

近岡 令

Osamu Tsunooka
Osamu Tsunooka

角岡 磨

Tatsuya Niimura
Tatsuya Niimura

新村 竜也


Naoki Yoshimizu
Naoki Yoshimizu

由水 直樹

Kenichiro Omoto
Kenichiro Omoto

大本 研一郎